Tasarım Nedir, Neden Tasarım Yapılır, Web Tasarımın veya Normal Tasarımların Nasıl Bir Faydası var?

Tasarım Hakkında

Öncelikle tasarım ve web tasarım Nedir? Tasarım : Hayal gücünün görselliğe düşmüş haline denilmektedir. Web Tasarım: Web tasarım ise görselliğe düşmüş olan resimlerin kodlarla diğer bir ifade ile yazı ile ifade edilme şekline denir. Günümüzde ençok beğeni toplayan tasarımlar özgün tasarımlardır. Özgünlük her zaman beğenilmeyi hak etmiştir. Bizde sizlere tasarımlarımızı sunarken size özel kendimize özgü tasarımlar ile kaliteli hizmet vermeye çalışıyoruz.

TASARIM NEDİR

Dilimize tasarlama sözcüğü, İngilizce ve Fransızca da ki “desing” kelimesi karşılığı olarak kullanılmaktadır. Desing kelimesi de Latince kökenlidir. Tasarımın birçok tanımı yapılabilir. Bunlardan birkaçını verelim: Tasarım, algı ile kavram arasında bir bağlama aracıdır. Nesnel gerçeklik ile doğrudan ilişkisi bulunmaz. Bu nedenle önemsiz ayrıntılar yerine, önemli özelliklere dikkat çeker. Bunun sonucu olarak ta algılardan genelleştirme yapılarak kanılara varılır. Tasarım bilgi edinme öğesidir. Çünkü, duyumsal tasarım ile zihinsel tasarım daima birbirini etkiler. Bu nedenle duyumsal bilgi ile ussal bilgi her zaman iç içedir. Gerçek bilgi ise böylelikle oluşur. Güzel sanatlar alanında tasarım, yaratıcı sürecin kendisi olup, bir faaliyet için gerekli olan eskiz ve planların hazırlanması süreci çalışmalarını kapsar.
Tasarım: Bir şeyi zihinde biçimlendirme kurma, tasarımlanan biçim , tasavvur.
Bilgisayar alanında ise: Bilgisayar destekli tasarım: Araştırma bürolarında, yeni bir ürünün tasarımı için kullanılabilen bilişim tekniklerinin tümü.

TASARIM AŞAMALARI NELERDİR

Tasarım Süreci;
1- PROBLEMİN TANIMI
2- BİLGİ TOPLAMA
3- YARATICILIK VE BULUŞ SÜRECİ
4- ÇÖZÜM BULMA
5- UYGULAMA
1)Problemin tanımlanması:
Bir tasarım problemini çözümündeki ilk aşama , problemi tanımlamaktır. Verilen konunu ne olduğunu tam olarak anlama ve o konuyu benimseyebilmektir. Bir problemi tanımlarken, sınırları zorlamak ve alışılmış düşünce sistemlerine takılıp kalmamak gerekir.
2)Bilgi toplama:
Yapılacak tasarımda bir hareket noktası bulabilmenin tek yolu, problem hakkında mümkün oldukça çok bilgi toplaya bilmektir.
3)Yaratıcılık ve Buluş:
Tasarımcı yada tasarım öğrencisi, konu ile ilgili araştırmalar yapıp gerekli bilgi ve verileri toplamışsa ve bunları değerlendirebiliyorsa yaratıcılığa ulaşılabilir. Yaratıcılık tasarımın en önemli bölümü sayılabilir. Yaratıcılıkta iki aşama olduğu söylene bilir. Tasarımcı kağıda ilk eskizlerini karaladığında “dışavurumculu yaratıcılık” aşamasındadır. Eskiz biraz daha ayrıntılı bir hale getirildiğinde ise “üretken yaratıcılık” aşamasına geçilmiş olur.
4)Çözüm bulma:
Yaratıcılık ve buluş süreci, problemin ortaya konması ve olasılıkların araştırılmasına yönelik çalışmaları içerir. Çözüm bulma ise bu olasılıklar hakkında bir karara varılarak, araştırmanın sona erdirilmesidir. Çözüm olarak seçilen olasılıklar, daha sonra ayrıntılı taslaklar halinde hazırlanır.
5)Uygulama:
Tüm aşamalardan geçmiş olan tasarımın hazır hale getirilmesi işlemidir.
Tasarımda Önemli Etkenler?
1- Çizgi, 2- Ton, 3- Renk, 4- Doku, 5- Biçim, 6- Ölçü, 7- Yön.